راهنمای کامل مدیریت پروژه براساس PMBOK

مدیریت پروژه همیشه به صورت غیر رسمی انجام می‌شد، تا بعد از اواسط قرن بیستم که این مفهوم رسما شناخته شد. انجمن مدیریت پروژه آمریکا یک راهنما با عنوان: ” راهنمای فراگیر دانش مدیریت پروژه” یا همان PMBOK منتشر کرد، تا فرآیند مدیریت پروژه را به طور کامل شناسایی کند. راهنمای کامل PMBOK شامل روش‌های … ادامه خواندن راهنمای کامل مدیریت پروژه براساس PMBOK