بابک هزاوه

دکترای مدیریت سیستم‌ها از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه سراسری قم، دارای مدرک رسمی ITIL، عضو رسمی AXELOS انگلستان
بستن