دوره‌های آموزشی کار و کسب

کار و کسب اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه مدیریت کسب‌وکار می‌نماید.

دوره‌های پیش‌رو در یک نگاه

دوره‌های کار و کسب به صورت آنلاین برگزار می‌گردد.

کارگاه عملی تحلیل کسب و کار

شروع از ۷ خرداد ۱۴۰۱

ITIL 4 Foundation

شروع از ۱۱ خرداد ۱۴۰۱

زبان DAX در Power BI

شروع از ۲۱ خرداد ۱۴۰۱

مدیریت پروژه چابک

شروع از ۲۱ خرداد ۱۴۰۱

دواپس (DevOps)

شروع از ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

نرم‌افزار Jira

شروع از ۲ تیر ۱۴۰۱

فرایندکاوی

شروع از ۲ تیر ۱۴۰۱

هوش تجاری با Power BI

شروع از ۱ مرداد ۱۴۰۱

مدیریت پروژه PMBOK7

شروع از ۱ مرداد ۱۴۰۱

تحلیل کسب و کار BABOK

شروع از ۱ مرداد ۱۴۰۱

مدیریت محصول

شروع از ۲ مرداد ۱۴۰۱

چارچوب فرایندهای APQC

شروع از ۵ مرداد ۱۴۰۱

طراحی تجربه کاربری (UX)

شروع از ۶ مرداد ۱۴۰۱

مدیریت فرایندهای کسب‌وکار

شروع از ۶ مرداد ۱۴۰۱

کارگاه عملی OKR و KPI

شروع از ۶ شهریور ۱۴۰۱

معماری سازمانی TOGAF

شروع از ۲۰ مهر ۱۴۰۱


ضمنا کار و کسب آمادگی دارد که دوره‌های درون‌سازمانی با توجه به نیاز سازمان‌ها و براساس سرفصل‌های مدنظر سازمان‌ها برگزار نماید.
جهت برگزاری دوره‌های سازمانی با ما در ارتباط باشید.

کاتالوگ دوره‌های آموزشی کار و کسب

بستن