دوره‌های آموزشی کار و کسب

کار و کسب اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه مدیریت کسب‌وکار می‌نماید.

دوره‌های پیش‌رو در یک نگاه

دوره‌های کار و کسب به صورت آنلاین برگزار می‌گردد.

کارگاه عملی OKR و KPI

شروع از ۱۳ آذر ۱۴۰۱

مدیریت فرایندهای کسب‌وکار

شروع از ۱۷ آذر ۱۴۰۱

مدیریت محصول

شروع از ۲۷ آذر ۱۴۰۱

مدیریت پروژه PMBOK7

شروع از ۳ دی ۱۴۰۱

تحلیل کسب و کار BABOK

شروع از ۱۰ دی ۱۴۰۱

دواپس (DevOps)

شروع از ۱۱ دی ۱۴۰۱

هوش تجاری با Power BI

شروع از ۱۷ دی ۱۴۰۱

چارچوب فرایندهای APQC

شروع از ۵ بهمن ۱۴۰۱

eTOM / SID / TAM

شروع از ۹ بهمن ۱۴۰۱

ITIL 4 Foundation

شروع از ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

معماری سازمانی TOGAF

شروع از ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

مدیریت پروژه چابک

شروع از ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

فرایندکاوی

شروع از ۴ خرداد ۱۴۰۲


ضمنا کار و کسب آمادگی دارد که دوره‌های درون‌سازمانی با توجه به نیاز سازمان‌ها و براساس سرفصل‌های مدنظر سازمان‌ها برگزار نماید.
جهت برگزاری دوره‌های سازمانی با ما در ارتباط باشید.

کاتالوگ دوره‌های آموزشی کار و کسب

بستن