کتابخانه کار و کسب

خلاصه کاربردی و مفید از کتاب‌های برتر حوزه مدیریت و کسب‌وکار
را در ۱۰ دقیقه بخوانید!

سال نو، مهارت نو: ۲۰۰ هزار تومان تخفیف دوره‌های آموزشی با کد newyear فقط تا ۱۵ فروردینبرنامه دوره‌ها را ببینید
+ +
بستن