خط مشی کیفیت

شرکت راهکار ایده کاروکسب، ارائه‌دهنده خدمات آموزش و مشاوره مدیریت با رویکرد کاربردی و پیاده‌سازی، با استفاده از جدیدترین استانداردها و به‌روش‌های بومی و بین‌المللی و با تکیه بر دانش، تجربه و خلاقیت جوانان ایرانی با هدف ارائه خدمات اثربخش به مشتریان، خود را در چارچوب سیستم مدیریت کیفیت و نظام تعالی سازمانی متعهد به بهبود مستمر و رعایت اصول زیر می داند:

  • استفاده از معتبرترین منابع و جدیدترین ویرایش چارچوب‌ها و استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط با حوزه کاری و با نگاه بین‌المللی با هدف ارتقای سطح بهره‌وری سازمان‌ها
  • توسعه و توانمندسازی منابع انسانی از طریق همکاری با متخصصان جوان، خلاق و نوآور و ایجاد فرهنگ آموزش و بهبود مستمر در منابع انسانی
  • توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در سطح شرکت به منظور ارتقای بهره‌وری
  • بهبود مستمر در کنار نگاه تحول‌آفرین به عملیات شرکت با هدف ارتقای سطح کیفی ارائه خدمات
  • توسعه سبک رهبری و راهبری سازمانی در مسیر ارتقای عملکرد کیفی مدیریت
  • مدیریت چابک فرایندهای سازمانی به منظور ایجاد تجربه مطلوب برای مشتریان حقیقی و حقوقی
  • رعایت اصل امانت‌داری و حفظ اطلاعات محرمانه مشتریان

به منظور دستیابی به اصول مذکور، این شرکت سیستم مدیریت کیفیت را منطبق با استاندارد ISO 9001:2015 در کلیه سطوح به اجرا درآورده و تمامی همکاران شرکت را در اجرای صحیح این سیستم مسئول می‌داند. همچنین سازمان، در ابتدای هرسال نسبت به بازنگری استراتژی‌ها، تعیین اهداف و برنامه‌های سالانه و بودجه ریزی در راستای این خط مشی کیفیت، اقدام نموده و از طریق پایش، اندازه‌گیری و تحلیل، میزان تحقق اهداف کیفی را بررسی و به‌روز می‌نماید.

دوره جامع و بلندمدت «متخصص حرفه‌ای هوش تجاری» با رویکرد کاربردی و اجراییاطلاعات بیشتر و ثبت‌نام
بستن