همکاران

همکاران کار و کسب در ارائه خدمات آموزش، مشاوره و ابزارهای مدیریتی

پارس دانی سان

شرکت پارس دانی سان از سال ۱۳۹۱ بصورت تخصصی شروع به کار روی ابزارهای اطلسیان کرده است و حال بعد از گذشت سالها مسلط به ارائه و پشتیبانی این ابزارها در استانداردهای فرآیندی و مدیریت پروژه می‌باشد و در حال حاضر افتخار ارائه خدمات به بیش از ۱۰۰ مشتری در سطح ملی و سازمانی را دارد. (مشاهده سایت)
آموزش های آنلاین
بستن