پرداخت

جزئیات صورتحساب

سفارش شما

محصول جمع جزء
دوره مدیریت پروژه PMBOK  × 1 3،640،000 تومان
جمع جزء 3،640،000 تومان
مجموع 3،640،000 تومان

سال نو، مهارت نو: ۲۰۰ هزار تومان تخفیف دوره‌های آموزشی با کد newyear فقط تا ۱۵ فروردینبرنامه دوره‌ها را ببینید
+ +
بستن