پرداخت

جزئیات صورتحساب

سفارش شما

محصول جمع جزء
کارگاه هوش مصنوعی در تحلیل کسب و کار  × 1 580،000 تومان
جمع جزء 580،000 تومان
مجموع 580،000 تومان

جذاب‌ترین دوره‌های آموزشی کاروکسب (هوش تجاری، فرایند، مدیریت چابک و ...) از همین آبان شروع می‌شوند!برنامه دوره‌ها را ببینید
+
بستن