پرداخت

جزئیات صورتحساب

سفارش شما

محصول جمع جزء
دوره BIAN  × 1 2،460،000 تومان
جمع جزء 2،460،000 تومان
مجموع 2،460،000 تومان

جذاب‌ترین دوره‌های آموزشی کاروکسب (هوش تجاری، فرایند، مدیریت چابک و ...) از همین آبان شروع می‌شوند!برنامه دوره‌ها را ببینید
+
بستن