دوره کنترل پروژه و آنالیز تاخیرات با MSP

یک دوره آموزش کاربردی صفر تا صد کنترل پروژه کاربردی و آنالیز تاخیرات با ابزار MSP برگزار می‌شود. در این صفحه سرفصل‌ها، ویژگی‌ها، رزومه مدرس و توضیحات محل برگزاری دوره ارائه شده است.

این دوره در حال حاضر در کاروکسب برگزار نمی‌شود،
برای مشاهده دوره‌های مشابه لطفا به تقویم آموزشی مراجعه فرمایید.

تقویم دوره‌های آموزشی

 


 معرفی دوره کنترل پروژه و آنالیز تاخیرات با MSP

الحاقیه ساخت استاندارد PMBOK که به آن Construction Extension to PMBOK نیز گفته می شود، به زبان ساده متدها، فرایندها، ابزارها و روش‌های مدیریتی مازاد بر ۱۰ حوزه دانش مدیریت پروژه را ارائه می دهد. در این الحاقیه، ۴ حوزه دانش به استاندارد PMBOK اضافه شده است که یکی از آن ها حوزه دانش مدیریت ادعا است.

در حوزه مدیریت ادعا، تلاش می‌گردد تا ۴ فرایند کلیدی زیر در دستور کار قرار گیرد.

 • شناسائی ادعا
 • کمی سازی ادعا
 • جلوگیری از ادعا
 • حل و فصل و یا به سرانجام رساندن ادعا

کنترل پروژه کاربردی و آنالیز تاخیرات حرفه ای دو موضوع کلیدی هستند که در این ۴ فرایند نقش کلیدی را ایفا می کنند و اجرای آن در سازمان های پروژه محور، نه تنها به پیاده سازی درست فرآیندهای کنترل پروژه منطبق با استاندارد PMBOK-V6 میانجامد؛ بلکه بعنوان توانمندسازی برای تیم کنترل پروژه و PMO در تهیه لایحه تاخیرات قابل دفاع جهت مدیریت ادعاهای پروژه می‌گردد. این امر تنها در سایه اجرای درست  کنترل پروژه و آنالیز تاخیرات پروژه در عمل، امکان پذیر است که مهم‌ترین هدف این دوره می باشد.

نحوه آموزش این دوره ترکیبی، بصورت کارگاهی و همراه با ارائه نمونه های عملی از پیاده سازی کاربردی سیستم کنترل پروژه و همچنین آنالیز تاخیرات پروژه به کمک ابزار MSP یا Microsoft Project می‌باشد.


چرا دوره کنترل پروژه و آنالیز تاخیرات با MSP؟

 • شناخت جامع و عمیق کنترل پروژه کاربردی
 • شناخت جامع و عمیق آنالیز تاخیرات در یک مثال واقعی
 • ارائه نمونه های واقعی، فرم های عملیاتی و تجربه شکست ها و پیروزی های مدرس در پیاده سازی سیستم کنترل پروژه
 • بررسی و بکارگیری نرم افزار مدیریت پروژه MSP

سرفصل‌های دوره کنترل پروژه و آنالیز تاخیرات با MSP

بخش اول: کنترل پروژه به کمک ابزار MSP

 • آزمون آنلاین تعیین سطح ابتدای دوره
 • مروری بر مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه براساس استاندارد PMBOK-V6
 • تعریف پروژه، ویژگی های خاص پروژه
 • تعیین چارچوب برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • تعیین ساختار شکست کار (WBS)
 • تحلیل سناریوی یک پروژه واقعی، تعیین تقویم پروژه، تغییر ساعات و شیفتهای روزانه در تقویم پروژه، ساختار شکست کار و اقلام قابل تحویل پروژه
 • بررسی انواع نمودارهای نمایش پیشرفت پروژه نمودار گانت(Gantt Chart, Milestone Chart, …)، وارد کردن فعالیتها و جزئیات آنها
 • نحوه برآورد زمان فعالیتها و وارد کردن زمانها
 • نهائی سازی زمانبندی پروژه (شامل نهائی سازی عنوان فعالیت ها، وزن دهی به فعالیت ها، تعیین پیش نیازی، پس نیازی و مدت زمان لازم فعالیت)
 • تعیین منابع پروژه و اختصاص هزینه های ثابت و متغیر به منابع، تعیین هزینه، زمان و حجم کاری کل پروژه و نهائی سازی بودجه پروژه
 • مدیریت منابع پروژه: شامل و نه محدود به تعریف انواع منابع در نمای Resource Sheet و جزئیات آنها؛ تخصیص منابع Assign resourcesو تحلیل Resource Graph، برنامه ریزی تخصیص منابع محدود و برطرف کردن تخصیصهای مازاد Resource Leveling
 • اعمال محدودیتهای زمانی نظیر Must finish on، Start no earlier than و…، تعریف Deadline برای تحویل شدنی های پروژه و آشنائی با نحوه وارد کردن فعالیتهای دوره ای و تکراریRecurring task
 • محاسبات زمانی، مفهوم فرجه­ها، نمایش مسیر بحرانی و روشهای کوتاه کردن زمان پروژه
 • تحلیل پیش بینی ها برای مقایسه های حین کار، به روز رسانی S-Curve پروژه و تهیه گزارشات
 • نحوه تعریف Status Date، نحوه تعریف Progress Line و ارتباط آن با Status Dateو آشنائی با مفهوم Baseline، روش Save کردن Baselineها و نحوه وارد کردن و مقایسه مقادیر Actual ها با Baseline ها.
 • کارگاه عملی ارائه گزارش جامع وضعیت، پشرفت و پیش بینی پروژه (آنالیز تاخیرات، تغییرات، ریسکها، هزینه ها، Earn Value و …)

بخش دوم: آنالیز تاخیرات پروژه به کمک ابزار MSP

 • ترمینولوژی تاخیرات پروژه
 • تاخیر چیست؟ منشا آن چیست؟
 • انواع تاخیرات پروژه از منظر مالی و فنی
 • منابع اصلی تأخیرات مالی
 • تبعات تاخیر غیر مجاز در پروژه ها (نشریه ۴۳۱۱-بخشنامه ۵۰۹۰-بخشنامه ۱۳۰۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
 • آنالیز تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها و تمدید مدت پیمان
 • آنالیز تاخیر در پرداخت پیش پرداخت ها و تمدید مدت پیمان
 • پروتکل SCL در تحلیل تاخیرات
 • چک لیست برنامه زمانبندی در تحلیل تاخیرات
 • تائید یا عدم تائید برنامه زمانبندی توسط کارفرما
 • کنترل (به روز رسانی ) یا Update برنامه زمانبندی جهت تحلیل تاخیرات
 • تغییر زمانبندی با اهداف مختلف (زمانبندی مجدد – به روز رسانی زمانبندی- تهیه برنامه جبرانی – آنالیز تاخیرات)
 • تحلیل عوامل تاخیرات
 • تحلیل انواع تاخیرات (از منظر ذی نفع تاخیر)
 • تحلیل انواع تاخیرات (از منظر منشا ایجاد تاخیر)
 • تحلیل انواع تاخیرات (از منظر زمان وقوع)
 • تحلیل انواع تاخیرات (از منظر جبران پذیری)
 • تاثیر شناوری ها در تاخیرات پروژه
 • مسیر بحرانی و آنالیز تاخیرات
 • تاخیرات پیمانکاران دست دوم
 • مستندسازی تاخیرات
 • جریمه تاخیرات و نحوه محاسبه آن
 • اثرات تاخیرات بر ادعاهای پروژه
 • تحلیل و نحوه محاسبه تاخیرات مرتبط با ادعا
 • تدوین و مستندسازی مدارک لازم جهت تدوین لایحه تاخیرات پروژه
 • روش های کمی سازی آنالیز تاخیرات
 • الزامات پیاده سازی سیستم مدیریت تأخیرات
 • تهیه و تحلیل لاگ تاخیرات (Delay Log)
 • زمان مناسب برای ارائه لایحه تاخیرات
 • سازماندهی، یکپارچه سازی، بروزرسانی و پیگیری تاخیرات پروژه
 • برگزاری کارگاه های دوره (۵ کارگاه+ ۱ کارگاه)
 • آزمون آنلاین انتهای دوره

اهداف دوره کنترل پروژه و آنالیز تاخیرات با MSP

 • بررسی مفاهیم و فرآیندهای کنترل پروژه (منطبق بر استاندارد PMBOK-V6)
 • شناخت و بکارگیری سیستم کنترل پروژه واقعی
 • شناخت و بکارگیری سیستم مدیریت تأخیرات پروژه
 • آنالیز تأخیرات پروژه از منظر کنترل پروژه
 • آشنائی با نمونه های عملی و کاربردی تاخیرات پروژه
 • آشنائی با نمونه های عملی و کاربردی کنترل پروژه
 • آشنائی با مشکلات و اشتباهات رایج در کنترل پروژه
 • آشنائی با مشکلات و اشتباهات رایج در آنالیز تاخیرات پروژه
 • بررسی وظایف و توانمندسازهای کنترل پروژه و PMO
 • تهیه لایحه تاخیرات پروژه
 • بررسی و بکارگیری نرم افزار مدیریت پروژه Microsoft Project
 • برگزاری کارگاه کنترل مدیریت پروژه دریک مثال واقعی
 • برگزاری کارگاه آنالیز تاخیرات پروژه دریک مثال واقعی
دوره جامع و بلندمدت «تحلیلگر حرفه‌ای کسب‌وکار» با رویکرد کاربردی و اجراییاطلاعات بیشتر و ثبت‌نام
بستن