تازه‌های کار و کسب

خلاصه کتاب مذاکره | Negotiation

معرفی کتاب مذاکره | Negotiation

اگر ما با این ایده وارد مذاکره‌ای شویم که وارد یک مبادله خصمانه شده‌ایم، به احتمال زیاد با طرف دیگر مانند دشمن رفتار می‌کنیم که می‌تواند مذاکرات همکاری را به…

1 2 32
بستن