دوره آمادگی آزمون ACP

یک دوره آمادگی آزمون مدیریت چابک (Agile Certified Practitioner) برگزار می‌شود. در این صفحه سرفصل‌ها، ویژگی‌ها، رزومه مدرس و توضیحات محل برگزاری دوره ارائه شده است.

دوره آمادگی آزمون ACP

زمان برگزاریشهریه
به زودیبه زودی

اطلاعات بیشتر:
۹۱۰۲۳۵۴۶ – ۰۲۱


دوره مدیریت پروژه چابک Agile

معرفی دوره آمادگی آزمون ACP

دوره مدیریت پروژه چابک پیشرفته و آمادگی آزمون ACP، ضمن آموزش حوزه‌های ۷ گانه چابک، ابزارها و تکنیک ها و همچنین دانش و مهارت های پیشرفته مدیریت پروژه چابک را بصورت عملی و از طریق ارائه مثالهای واقعی آموزش می دهد. همچنین نکات تستی و مهم آزمون بین‌المللی ACP در این دوره تشریح می گردد.

علاوه بر آن، نقاط ضعف و قوت شرکت کنندگان، براساس تحلیل جامع، یکپارچه و ۳۶۰ درجه از شرکت در آزمون شبیه سازی شده ACP و براساس شبیه سازی:

 • وضعیت کلی عملکرد فرد،
 • مقایسه با دیگر شرکت کنندگان (میانگین کلاس) و میانگین قبولی در آزمون بین المللی ACP
 • وضعیت درجه سختی
 • وضعیت زمان پاسخگوئی
 • براساس انواع سوالات آزمون ACP
 • براساس حوزه های ۷ گانه چابک
 • و در نهایت براساس تحلیل بین المللی آزمون ACP و کارنامه ای که موسسه PMI در انتهای آزمون در اختیار شرکت کنندگان قرار می دهد،

بصورت کامل و جامع در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

در این دوره ضمن تبیین اصول مدیریت پروژه چابک پیشرفته، فرایندها و تکنیک های پیشرفته این متدولوژی آموزش داده می شود. همچنین شرکت‌کنندگان در این دوره نکات لازم جهت پیاده سازی مدیریت پروژه به روش چابک در سازمان ها را از طریق ارائه مثالهای واقعی، خواهند شناخت. علاوه بر آن با شناخت انواع تست های آزمون ACP و شرکت در آزمون شبیه سازی شده، وضعیت کلی عملکرد خود را می شناسند و می توانند خود را با دیگر شرکت کنندگان مقایسه کنند.

علاوه بر آن، می توانند از نحوه پاسخگوئی خود به سوالات بر اساس ۴ درجه سختی (آسان، متوسط، دشوار، خیلی دشوار) مطلع شوند. ضمنا می توانند تشخیص دهند بر روی کدام سوالات بیش از اندازه زمان گذاشته اند؛ لذا در آزمون اصلی مدیریت زمانبندی خود را بهینه کنند تا دچار کمبود وقت در آزمون نشوند.

علاوه بر آن با انواع سوالات آزمون، شامل تعاریف و درک مطلب، سوالات ابزار و تکنیک محور، سوالات محاسباتی و از همه مهم تر، سوالات شرایط محور آشنا می شوند و نقطه ضعف خود در هر یک از این سوالات را خواهند شناخت.

ضمناً شرکت کنندگان متوجه خواهند شد که در هر یک از حوزه های چابک شامل حوزه رویکرد و اصول چابک، حوزه برنامه ریزی تطبیقی، حوزه بهبود مستمر (محصول، فرایند و افراد)، حوزه تحویل خروجی ارزش محور، حوزه مشارکت ذی نفعان، حوزه بررسی عملکرد تیم چه نتایجی را کسب کرده اند و در کدام حوزه ضعف دارند.

در انتها، شرکت کنندگان ضمن شناخت از وضعیت کلی عملکرد خود، تحلیل بین المللی آزمون و در واقع کارنامه ای مشابه با کارنامه موسسه PMI برای آزمون بین المللی ACP را دریافت می نمایند. (نمودار زیر)

این نمودار نشان می دهد که اگر شرکت کننده دوره در آزمون بین المللی ACP شرکت کند، چه نتایجی را کسب می نماید و چه کارنامه ای برایش صادر می شود. در واقع می توان فهمید که آیا وی در آزمون بین المللی ACP قبول می شود یا خیر؟!

بخشی از کارنامه شبیه سازی شده برای آزمون بین المللی ACP
بخشی از کارنامه شبیه سازی شده برای آزمون بین المللی ACP

دوره آمادگی آزمون ACP در یک نگاه

۳۲ ساعت آموزش فشرده برای آمادگی آزمون

در این دوره، آموزش کاملا منطبق با آزمون ACP به صورت کارگاهی صورت می‌پذیرد.

ارائه صوت دوره

با دریافت صوت دوره آمادگی آزمون acp، برای مرورهای بعدی مباحث و یادآوری‌های آتی دیگر هیچ دغدغه و نگرانی نخواهید داشت.

ارائه منابع و جزوات تکمیلی

کلیه منابع تکمیلی به صورت PDF برای استفاده در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

گروه پرسش و پاسخ

برای شرکت‌کنندگان در این دوره، گروه واتس‌اپ برای پرسش و پاسخ در خصوص مباحث دوره و به‌اشتراک‌گذاری دانش و تجربیات تشکیل می‌شود.

سرفصل‌های دوره آمادگی آزمون ACP

 • شناخت مرجع جدید چابک موسسه PMI (مرجع: Agile Practice Guide-2017)
 • مرور مفاهیم و متدولوژی های مدیریت چابک
 • مرور نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات مربی چابک، صاحب محصول و تیم چابک
 • مرور ابزارها و تکنیک های چابک
 • مرور دانش و مهارت های چابک
 • آشنائی با زیرساخت، بارم بندی و نحوه اجرای آزمون متخصص حرفه ای چابک (ACP: Agile Certified Practitioner) موسسه PMI
 • بررسی دقیق، آشنائی با تکنیک ها، ابزارها، دانش و مهارت های فرایند شناخت رویکرد و اصول چابک (۱۶% سهم در آزمون ACP)
 • بررسی دقیق، آشنائی با تکنیک ها، ابزارها، دانش و مهارت های فرایند تحویل خروجی ارزش محور در چابک (۲۰% سهم در آزمون ACP)
 • بررسی دقیق، آشنائی با تکنیک ها، ابزارها، دانش و مهارت های فرایند مشارکت ذی نفعان در چابک (۱۷% سهم در آزمون ACP)
 • بررسی دقیق، آشنائی با تکنیک ها، ابزارها، دانش و مهارت های فرایند بررسی عملکرد تیم چابک (۱۶% سهم در آزمون ACP)
 • بررسی دقیق، آشنائی با تکنیک ها، ابزارها، دانش و مهارت های فرایند برنامه ریزی تطبیقی در چابک (۱۲% سهم در آزمون ACP)
 • بررسی دقیق، آشنائی با تکنیک ها، ابزارها، دانش و مهارت های فرایند تشخیص و حل مشکلات در چابک (۱۰% سهم در آزمون ACP)
 • بررسی دقیق، آشنائی با تکنیک ها، ابزارها، دانش و مهارت های فرایند بهبود مستمر (محصول، فرایند و افراد) در چابک (۹% سهم در آزمون ACP)
 • مسئولیت حرفه ای و اجتماعی مربی چابک
 • بررسی اصول ۴ گانه در مسئولیت حرفه ای و اجتماعی مربی چابک
 • ارائه نکات و نمونه های تستی آزمون های قبلی ACP
 • جمع بندی مطالب
 • مرور فرمول های مهم آزمون ACP
 • مرور نکات مهم قبل از آزمون ACP
 • مرور ترفندها و اشتباهات آزمون ACP
 • بررسی خطاها و اشتباهات رایج داوطلبین آزمون ACP
 • مرور نکات مهم یک روز قبل از آزمون ACP
 • مرور نکات مهم حین آزمون ACP
 • آشنائی با نمونه سوالات آزمون بین المللی ACP موسسه PMI در قالب آزمون شبیه سازی شده آنلاین انتهای دوره

ویژگی‌های دوره آمادگی آزمون ACP

 • شناخت جامع و عمیق ارکان پیشرفته مدیریت پروژه چابک
 • شناخت جامع و عمیق مفاهیم و فرآیندهای پیشرفته مدیریت پروژه چابک
 • شناخت جامع و عمیق ابزارها و تکنیک های پیشرفته مدیریت پروژه چابک
 • تحلیل جامع، یکپارچه و ۳۶۰ درجه از شرکت در آزمون شبیه سازی شده ACP و براساس شبیه سازی:
  • وضعیت کلی عملکرد فرد،
  • مقایسه با دیگر شرکت کنندگان (میانگین کلاس) و میانگین قبولی در آزمون بین المللی ACP
  • وضعیت درجه سختی
  • وضعیت زمان پاسخگوئی
  • براساس انواع سوالات آزمون ACP
  • براساس حوزه های ۷ گانه چابک
  • و در نهایت براساس تحلیل بین المللی آزمون ACP و کارنامه ای که موسسه PMI
 • شناخت جامع و عمیق زیرساختهای لازم جهت پیاده سازی پیشرفته متدولوژی چابک در سازمان
 • ارائه نمونه های واقعی، فرم های عملیاتی و تجربه شکست ها و پیروزی های مدرس در پیاده سازی مدیریت پروژه چابک

برخی از همراهان قبلی دوره‌های ما


محل برگزاری دوره آمادگی آزمون ACP

این دوره در یک مرکز آموزشی بسیار شیک و مجهز به تمامی امکانات آموزشی لازم (واقع در خیابان کارگر شمالی، خیابان پنجم) برگزار می‌شود.

هر روز دوره شامل ناهار و دو نوبت پذیرایی میان وعده می‌باشد.


مخاطبان دوره (کلیک کنید)

 • مدیران عامل و مدیران استارتاپ ها
 • مدیران و کارشناسان واحد PMO و برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • مدیران پروژه
 • مدیران، سرپرستان و کارشناسان سیستم‌ها و روش‌ها
 • مدیران و مهندسان واحد IT
 • مدیران، کارشناسان، تحلیلگران و توسعه دهندگان نرم افزار
 • معماران نرم‎‌افزار، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، تحلیل‌گران سیستم
 • معماران نرم‎‌افزار و توسعه دهندگان اپلیکیشن ها
 • مدیران و مهندسین مخابرات
 • مدیران و کارشناسان واحدهای عملیاتی (تعمیرات و نگهداری و …)
 • مدیران و کارشناسان ارشد دیسیپلین های مختلف

پیش‌نیازهای دوره (کلیک کنید)

 • شرکت و قبولی در دوره مدیریت پروژه چابک Agile
 • آشنا بودن به اصول مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK-2017یک مزیت محسوب می شود.

اگر در خصوص این دوره سوالی دارید با شماره ۹۱۰۲۳۵۴۶ – ۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن