نسرین سمندری

من دارای لیسانس زبان انگلیسی و مدرس زبان انگلیسی هستم. مدت زیادی است که به صورت حرفه ای کار ترجمه متن انجام می دهم و علاقه زیادی به ترجمه متون در زمینه کارآفرینی،کسب و کار و فناوری اطلاعات دارم.
بستن