کارگاه مدیریت چابک در عمل

یک کارگاه مدیریت چابک در عمل (با تمرکز بر اسکرام) برگزار می‌شود. در این صفحه سرفصل‌ها، ویژگی‌ها، رزومه مدرس و توضیحات نحوه برگزاری ارائه شده است.

این دوره در حال حاضر در کاروکسب برگزار نمی‌شود،
برای مشاهده دوره‌های مشابه لطفا به تقویم آموزشی مراجعه فرمایید.

تقویم دوره‌های آموزشی

 


معرفی کارگاه مدیریت چابک در عمل
Agile in Action


کارگاه مدیریت چابک در عمل، ضمن مرور حوزه های اصلی مدیریت چابک،به اجرای صفر تا ۱۰۰ یک پروژه چابک در عمل و با تمرکز بر چارچوب چابک اسکرام می پردازد. البته در این کارگاه از سایر متدولوژی ها، چارچوب ها و ابزارهای چابک مانند ناب، XP و کانبان نیز بهره گرفته می شود. اما تمرکز اصلی بر چارچوب چابک اسکرام است.

کارگاه مدیریت چابک در عمل، با تمرکز بر چارچوب چابک اسکرام و با هدف پیاده سازی اصول چابک طراحی شده است. با شرکت در این کارگاه، شرکت کنندگان ضمن فراگیری عملی و عمیق مدیریت چایک، می توانند قدم به قدم، آموزش های فراگرفته را در مدیریت چابک اسکرام، پروژه های شخصی و یا سازمانی خود بکار گیرند.

این کارگاه برای مدیران و کارشناسانی طراحی شده است که قصد دارند دانش مدیریت چابک را به صورت عمیق درک کرده و این توانمندی را کسب نمایند تا این دانش را در محیط کاری واقعی خود و با توجه به چارچوب اسکرام بکار گیرند.

بخش کوچکی از زمان این دوره، به مرور اصول چارچوب می پردازد. اما بخش اصلی آن به نحوه پیاده سازی مدیریت چابک با تمرکز بر اسکرام و در پروژه‌های واقعی می پردازد.

 

سال نو، مهارت نو: ۲۰۰ هزار تومان تخفیف دوره‌های آموزشی با کد newyear فقط تا ۱۵ فروردینبرنامه دوره‌ها را ببینید
+ +
بستن