آموزش سازمانی

کاروکسب انواع دوره‌های مدیریتی را به صورت درون‌سازمانی و با توجه به نیاز خاص سازمان‌ها ارائه می‌نماید.

آموزش سازمانی


آموزش سازمانی فرآیند ایجاد، حفظ و انتقال دانش در درون سازمان است. هدف از آموزش سازمانی توسعه مهارت ها و دانش افراد است تا بتوانند نقش‌های خود را بطور مؤثر و کارآمد انجام دهند. آموزش سازمانی شامل آموزش هایی برای حمایت از اهداف استراتژیک مشاغل سازمانی و برآوردن نیازهای آموزشی است که در پروژه‌ها و فرایندهای سازمانی مشترک است.
آموزش کارآمد نیازمند ارزیابی نیازها، برنامه ریزی، طراحی دستورالعمل و ابزار و رسانه‌های آموزشی مناسب است. به عنوان یک فرایند سازمانی، مولفه‌های اصلی آموزش شامل برنامه های مستند، پرسنل با تسلط مناسب بر رشته های خاص و سایر زمینه های دانش و سازوکارهای سنجش اثربخشی برنامه آموزشی است.اهمیت آموزش سازمانی با مزایای مختلفی در سازمان هایی که فرهنگ یادگیری را ایجاد می کنند نشان داده می شود:
۱. افزایش رضایت شغلی کارمندان
۲. مدیریت دانش
۳. افزایش بهره وری، سود و کارایی
۴. توسعه مهارت‌های رهبری در همه سطوح
۵. سازگاری سطح بالا در کل سازمان 

هنگامی که سازمان ها وقت و منابع خود را به توسعه فرهنگ یادگیری و اجرای آموزش سازمانی اختصاص می دهند، رقابت‌پذیری بیشتری خواهند داشت. این افزایش توانایی واکنش سریع به تغییرات سریع بازار فقط یکی از دلایل اهمیت آموزش سازمانی است.
متداول ترین روش برای سنجش اثربخشی آموزش‌های سازمانی، منحنی یادگیری است. منحنی‌های یادگیری، رابطه‌ای را  نشان می دهند که چگونه سازمان با تولید بیشتر محصول یا ارائه خدمات، بهره وری، کارایی، قابلیت اطمینان و یا کیفیت تولید و بازده را افزایش می‌یابد. منحنی‌های یادگیری به دلیل میزان یادگیری سازمانی متفاوت است. میزان یادگیری سازمانی متأثر از مهارت فردی، پیشرفت در فناوری سازمان و پیشرفت در ساختارها، روال و روش‌های هماهنگی است.
یادگیری سازمانی به عنوان تابعی از تجربه در درون یک سازمان اتفاق می‌افتد و به سازمان اجازه می‌دهد تا در یک محیط در حال تغییر، رقابت کند. در یک کلام، یادگیری سازمانی پیشرفت فرایندی است که می تواند بهره وری، دقت و سود را افزایش دهد.

 

آشنایی با دوره‌های سازمانی کاروکسب


کاروکسب با تکیه بر تیم مجرب خود تاکنون افتخار ارائه خدمات آموزشی و مشاوره متعددی به سازمان‌های بزرگ در داخل و خارج از کشور را داشته است. ارائه سرفصل‌های متناسب صنعت و نیاز سازمان‌ها و برگزاری طبق تقویم و برنامه‌ریزی سازمان، از جمله مزایای دوره‌های آموزشی درون‌سازمانی کاروکسب است.

برای آشنایی با سازمان‌هایی که افتخار ارائه خدمات داشته‌ایم و همچنین انواع دوره‌های سازمانی کاروکسب، فایل زیر را مطالعه فرمایید:

کاتالوگ دوره‌های آموزشی کار و کسب

 

درخواست دوره درون‌سازمانی


جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برگزاری دوره‌های درون‌سازمانی می‌توانید با ما تماس بگیرید.

درخواست دوره‌های سازمانی کار و کسب

دوره جامع و بلندمدت «متخصص حرفه‌ای هوش تجاری» با رویکرد کاربردی و اجراییاطلاعات بیشتر و ثبت‌نام
بستن