مدیریت منابع انسانی

سیستم‌های جبران خدمات اثربخش

انواع سیستم های جبران خدمات کارکنان

سیستم مستقیم: جبران خدمات ممکن است مستقیما بصورت پول نقد دریافت شود( حقوق .پرداخت پایه. تشویقیها. هزینه های تسهیل و زندگی)

سیستم غیر مستقیم: یا به صورت غیر مستقیم و به واسطه خدمات و فوایدی که در اختیار آنان قرار میگیرد( برنامه های حمایتی. پرداخت برای زمانهایی که کار انجام نمیشود. خدمات و دریافتی های اضافه بر حقوق کارکنان.بیمه و مرخصی ها)

هدف از نظام جبران خدمات چیست؟ 

یکی از اهداف جبران خدمات دستیابی به اثربخشی و تعادل در سازمان است که اثربخشی بر مبنای بهبود بهره وری و کنترل هزینه های کار تعریف میشود.

برابری حقوقی یکی از اهداف اساسی و زیر بنایی نظام پرداخت است.اغلب این دو مورد در اظهارات کارفرما مبتنی بر اهداف پرداخت مانند تسهیل عملکرد سازمان کنترل هزینه های کار جذب و حفظ کارکنان لایق و شایسته و پاداش دادن به مشارکت ها و عملکرد های کارکنان بیان میشود.

عوامل خارجی موثر بر جبران خدمات

  • سیاست های پرداخت ممکن است از شرایط اقتصادی که یک کارخانه با آن مواجه است یا شخصی که در آن کار میکند و خط مشی های کارخانه ارتباطاتش با اتحادیه و انواع افرادی که با آن همکاری میکنند تاثیر پذیرد.
  • متغیر های مهم محیط خارجی که بایستی در رابطه با پرداخت ارزیابی شوند: اقتصاد _ مقررات دولتی_منابع و قدرت اتحادیه های کارگری.
  • مقررات دولتی: تاثیرات دولت بر پرداخت هم از طریق قوانین و مقررات کنترل گردیده و هم بطور غیر مستقیم از طریق خط مشی های اقتصادی و اجتماعی مثل خط مشی پولی و مالی دولت .
  • دولت بیشتر بطور مستقیم جبران خدمات را ازطریق کنترل حقوق و دستمزد و دستور العملهایی که افزایش های محدود در جبران خدمات را برای کارکنان مشخص می نماید به این معنا که پرداخت ها در زمان معینی از سال و بطور معمول از طریق کمیته های حقوق و دستمزد تحت نظارت قرار می گیرد.
  • تاثیرات سطح و ساختار  پرداخت

هماهنگی در رقابت:

با ایجاد و قرار دادن سطح پرداخت بر مبنای ترکیب رقابت، سازمان ها سعی دارند تضمین نمایند که هزینه های کارشان تقریبا با هزینه های کار رقبایشان برابر است.

هدایت پرداخت:
کارفرمایانی که نرخ های پرداخت بالاتری  را نسبت به رقبایشان ارائه می نمایند، انگیزه به کار بیشتری را موجب شده و تعلق کارکنان را به سازمان افزایش داده و نارضایتی آن ها را کاهش می دهند.

پرداخت کمتر از بازار:

قرار دادن نرخ های پرداخت پایین تر از نرخ های رقبا ممکن است مانع توانایی جذب یا نگهداری کارکنان برای یک کارفرما شود.اگرچه فرصت برای اضافه کاری ، ارتقا، انتخاب و یا تامین محیط کار مناسب ممکن است نرخ های پرداخت پایین را برای تعدادی از کارکنان بالقوه جبران نماید.

ساختارهای پرداخت (چارچوب پرداخت ) بر اساس تعاون داخلی نظام وچارچوب مشخص کار به طور معمول تنظیم می گردد

بر رابطه بین ادراک کارکنان و رفتار کاری تمرکز دارد.

از جمله با اهمیت ترین آثار بالقوه ساختار های پرداخت منصفانه:

  • تصمیمات کارکنان به اتحاد و یگانگی
  • پرهیز از اعتصاب یا ترک سازمان
  • سرمایه گذرای در اخذ آموزش برای ترفیعات یا وظایف با ماموریت های جدید
  • تفاوت های پرداخت این تصمیمات را تحت تاثیر قرار میدهد و در نتیجه ساختارهای پرداخت منصفانه میتواند یک ابزار مدیریتی مهم باشد.
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوره جامع و بلندمدت «تحلیلگر حرفه‌ای کسب‌وکار» با رویکرد کاربردی و اجراییاطلاعات بیشتر و ثبت‌نام
بستن