مدیریت منابع انسانی

مدیریت مسیر شغلی

دلایل مهم اتخاذ برنامه های بهبود کار راهه شغلی

فرصت استخدام مساوی، کیفیت زندگی کاری، رقابت برای کارکنان با استعداد ، نگهداری کارکنان، استفاده مطلوب از کارکنان اجتناب از مهارتهای قدیمی و کسب مهارتهای جدید

فرصت استخدام مساوی:   موانع پیشرفت از جلوی راه اقلیت ها و زنان برداشته شود.

نگهداری کارکنان:   با ایجاد برنامه های بهبود کارراهه شغلی در سازمان ها مدیریت ترک کار کارکنان را که ناشی از ناامیدی در ابهام مسیر شغلی میباشد کاهش میدهد.

استفاده مطلوب از کارکنان :   اغلب کارکنان در شغل هایی بکار گرفته میشوند که یا تواناییشان فراتر از آن شغل است و یا امکان پیشرفت برایشان نیست. هنگامیکه کارکنان در شغل هایی که دوست دارند و با اهدافشان متناسب است قرار میگیرند عملکردشان بهتر میشود.

کیفیت زندگی  کاری:   کارکنان برای اینکه بیشتر بتوانند روی انتخاب مسیر شغلی کنترل داشته باشند باید خودشان مسیرهای دلخواهشان را بیان کنند. آنها به دنبال کارهای معنی دار تر بوده و امید به پیامد های مطلوبتر اقتصادی و غیر اقتصادی از شغل هستند. آنها میخواهند که رضایت شغلی کارکنان بیشتر شود و کارکنان در انتخاب مسیرهای شغلی نیز آزادی بیشتری داشته باشند.

مراحل اصلی پیشرفت شغلی 

۱-اکتشاف و بررسی ۲- مرحله ایجاد ۳- مرحله نگهداری ۴- مرحله رکود و اواخر مسیر شغلی

  • مرحله اکتشاف و بررسی: تصورات حرفه ای که از رسانه های گروهی  کتاب ها، فیلمها، و مثالهایی که توسط مدرسان و والدین انجام میگیرد موجب میشود که افراد ضعف و قوتهای خود را ارزیابی کنند و هر شخص مسیر تحصیلی خود را از طریق دوستان و دانشگاه انتخاب کند. افراد توانایی های کارشان را امتحان میکنند و سپس شغل واقعی خود را براساس آن انتخاب مینمایند.

مرحله ایجاد تحقق این مرحله براساس اقدامات زیر امکان پذیر است:

  • جستجوی مشاغل براساس استخدام شدن
  • انتخاب و توجیه
  • بکارگیری در اولین شغل
  • غیر یکنواختی ، انتقال و ارتقا
  • تصدی شغل

مرحله نگهداری:

  • مسیر شغلی میانی: در این مرحله کارمهمتری به فرد سپرده میشود. این دوره حداکثر ارزش و بهره وری را برای سازمان دارد.
  • مسیر شغلی پایانی: تعیین مشاغل قضاوتی – دیدگاهی و سایر مشاغلی که اطلاعات فنی میخواهد و توسط فرد انجام میگیرد.
  • مرحله رکود و اواخر مسیر شغلی: این مرحله با بازنشستگی آغاز میشود و افراد یاد میگیرند که نقش‌های کمی را بپذیرند.
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوره جامع و بلندمدت «متخصص حرفه‌ای هوش تجاری» با رویکرد کاربردی و اجراییاطلاعات بیشتر و ثبت‌نام
بستن