مدیریت فرایندهای کسب و کار

بهبود فرایندهای کسب و کار چیست؟ ویژگی‌ها و مثال‌های کاربردی

مطالعه تاریخچه فرایندها ما را در شناخت مسیر بهبود فرایند یاری می‌کند. در دهه ۱۹۸۰ شاهد تحول بزرگی با توجه به فرایند مدیریت کیفیت و سیستم‌های مختلف از جمله Just In Time ، TQC ، کنترل فرایند آماری، سیاست کیفیت، استقرار عملکرد کیفیت و همچنین بهبود فرآیند مداوم، فرآیندهای مختلف کیفیتی مانند روش تاگوچی، سیستم پوکا یوکه، فرآیندهای کیفیت تعریف شده توسط D.Jurang و غیره بودیم که به شکل گیری صنایع و روش های تولید کمک کرده اند.
بعداً استانداردهای ISO و سیستم کنترل کیفیت شش سیگما و غیره به وجود آمدند و در حال حاضر در سطح جهانی دنبال می شوند.
در این مرحله شاهد تغییر تمرکز از تولید به صورت عمده به تولید با کیفیت، و کنترل نقص بودیم و در نهایت متوجه شدیم که نیاز به کنترل فرایند نیز داریم. همچنین متوجه شدیم که کنترل فرآیند شامل تمرکز روی افراد و سرمایه گذاری بر افراد نیز می باشد.
تا دهه ۱۹۹۰، جهان شاهد معرفی و تکامل سریع رایانه ها بود که به آرامی و به طور پیوسته تمام کارهای دستی را به عهده گرفت، و نتیجه آن توسعه سیستم های MRP و ERP بود که فرایندها را در تمام عملکردها ساده تر و کنترل می کردند و با تغییر نحوه عملکرد سازمان‌ها تولید را جایگزین کردند و کل عملکردهای زنجیره تأمین با سازمان مرتبط شد.
در همان زمان، قدرت از سازمان ها و بازاریاب ها به مشتریان منتقل شد. رضایت مشتری و وفاداری مشتری، معیارهایی بودند که سازمان‌ها بر اساس آنها شروع به پایه‌ریزی مشاغل خود کردند که شامل مراحل تولید، برنامه ریزی و تحویل باشد.
اتوماسیون و جهت گیری خدمات، موفق به ایجاد مجدد کلیه مدل های عملکرد سازمانی و شیوه های تجاری در همه زمینه ها شد.

بهبود فرایندهای کسب و کار
بهبود فرایندهای کسب و کار

هنگامی که ما از فرایندها صحبت می کنیم، ما نه تنها به فرایندهای تولیدی بلکه در کل به فرایندهای تجاری اشاره می کنیم که شامل فرایندهای تولیدی و سایر عملکردها به عنوان بخشی از کل هستند. در دنیایی که به سرعت در حال تحول است، هیچ سازمانی نمی تواند به فعالیت خود با فرایندهای قدیمی ادامه دهد و هیچ میزان سرمایه گذاری در فرایندهای قدیمی به شما کمک نمی کند. همچنین، اتوماسیون یک فرایند قدیمی نیز کمک زیادی نخواهد کرد.
در زمان کنونی، سازمان‌ها مجبورند در بهبود فرایندهای مدیریت منابع انسانی تجدید نظر کنند و در مدیریت HR نیز بهترین شیوه‌ها را به دست آورند. فقط با ایجاد فرهنگ و محیطی که روحیه، مشارکت و خروجی کارکنان را با فراهم آوردن رفاه و رضایت کارکنان تقویت می کند، سازمان ها قادر به جذب و نگه داشتن منابع انسانی مناسب هستند و این نقش مهمی در موفقیت سازمان در رقابت با دیگران دارد.
فناوری، جهانی شدن و بازارهای در حال تحول و همچنین تغییر سناریوها با تاثیر بر توسعه محصول و دسترسی به منابع و غیره، مدیریت را تحت فشار قرار می دهد تا متفاوت فکر کنند.
مسئله بقای سازمان با بسیاری از عوامل پویا در ارتباط است و تنها راه بقا و رشد سازمان‌ها، این است که بطور مداوم روی بهبود فرایند کار کنند. از آنجا که سازمان‌ها بر بهبود فرایندهای خود تمرکز می کنند، آنها همه چیز را از جمله فرایندهای عملکردی، منابع، امور مالی، سیستم‌ها و همچنین فرهنگ، الگوی تفکر، ارزش‌ها و تغییر دیدگاه در نظر می گیرند. مانند یک ارگانیسم زنده که با تغییرات مداوم به عنوان بخشی از تکامل، رشد خود را ادامه می دهد، در مورد سازمان‌ها نیز همین امر وجود دارد.
امروزه این مدیریت فرایندهای کسب و کار است که چگونگی وجود سازمان‌ها، عملکرد آنها و نحوه دستیابی به سطح رقابت موجود را تعریف می کند و سرانجام مورد نظر مشتریان قرار می گیرند. فقط افرادی که قادرند به طور مستمر بر روی بهبود فرایند تلاش کنند، مسیر خود را برای بقا و رشد در زمان آینده پیدا می کنند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوره جامع و بلندمدت «متخصص حرفه‌ای هوش تجاری» با رویکرد کاربردی و اجراییاطلاعات بیشتر و ثبت‌نام
بستن