تحلیل کسب و کار

اطلاعاتی که هر تحلیلگر کسب و کار باید بداند

در مقالات مختلف به ابعاد مختلف تحلیل کسب و کار مفصل پرداخته‌ایم. اما در این مقاله قصد داریم بیشتر به اطلاعات مهمی بپردازیم که هر تحلیلگر کسب و کار باید بداند و بر آنها مسلط باشد.

جدیدترین تکنیک‌های کسب و کار BABOK

معیار سنجی بازار: تحلیل بازار یکی از بخش‌های مهم در روش‌های ارزیابی کسب و کار BABOK محسوب می‌شود. در این روش قرار است که یک منبع اطلاعات تجاری وجود داشته باشد که می‌تواند یک فرآیند را به طور دقیق با سیستم محصول و خدمات مقایسه کند و البته که ساختار خاص و پایه خارجی نیز مدنظر است که مانند سازمان یا پایه‌های مشابه در نظر گرفته می‌شود. در این زمینه نهاد صنعتی اهمیت زیادی دارد. تحلیل بازار قرار است آنچه مشتریان می‌خواهند را تحلیل نمایند و به طور کلی چیزی که رقبا ارائه می‌دهند نیز در این زمینه به کار گرفته می‌شود.

رفع مشکلات گروهی: از دیگر تکنیک‌های مهم در تحلیل کسب و کار BABOK، مشکل گشایی گروهی است. در این روش قرار است ایده‌های متعددی از یک گروه از ذینفعان بررسی شود. البته که این ایده‌های سازماندهی شده و اولویت‌بندی می‌شوند و سعی می‌شود که موقعیت دوره‌ای کوتاهی مدنظر قرار بگیرد. ایده‌ها خود به چندین دسته تقسیم می‌شود و برخی از دسته‌ها اعتبارات مخصوص به خود دارند.

تحلیل قوانین کسب و کار: این تکنیک قرار است یک سری قوانین را مورد شناسایی قرار دهد که تصمیمات در یک سازمان را تنظیم می‌کند و البته که عملیات سازمانی را نیز تعریف می‌کند. البته که در این تکنیک گاه برخی از تصمیمات محدود می‌شود و یا ابزارهایی برای اجرای آنها در نظر گرفته می‌شود.

پرورش راه حل: این بخش از تکنیک‌های کسب و کار BABOK به صورتی است که سعی می‌کند درک بهتری از یک مشکل را در نظر بگیرد و راه حل‌های خلاقانه‌ای را مدنظر قرار دهد مشخص است که این بخش می‌تواند راه‌حل‌های جدید را به رشد برساند و یا تحلیل درستی برای آنها ارزیابی کند.

الگوسازی استاندارد: الگوسازی باید به درستی صورت بگیرد. شاید با خود بگویید برخی از الگوها قدیمی ‌هستند، این تصور در تحلیل کسب و کار BABOK اشتباه است و در صورتی که الگوها به شکل ایده آل و مفهومی‌ دنبال شدن عبارت و ایده‌های کلیدی بررسی می‌شود و اهمیت و تعریف از ارتباطات بین الگوها مشخص می‌شود. البته که این تکنیک‌ها به واسطه رویکرد استاندارد منطقه‌ای بررسی می‌شود.

استخراج و الگوسازی اطلاعات: این تکنیک کمک می‌کند که اطلاعات به درستی شناسایی شود و الگوهای مرتبط نیز به کار گرفته شود، از سوی دیگر برای درک بهتر روابط نهاد نیز رویکرد استخراج دنبال می‌شود. این رویکرد الگوسازی اطلاعات به شکل حرفه‌ای بررسی می‌شود.

گروه‌های متمرکز و تحلیل سند: یک سری تکنیک‌ها وجود دارد که به واسطه آنها بازبینی سیستم‌ها و قراردادها و همینطور سیاست‌های کسب و کار به درستی صورت می‌گیرد و استانداردها و مقررات نیز به شکل ایده آل بررسی می‌شود. از سوی دیگر شناسایی و درک ایده‌ها و همینطور نگرش‌های یک گروه نیز مدنظر قرار می‌گیرد که به تکنیک گروه تمرکز مشهور است.

تحلیل رابط: رابط‌ها بین دو نهاد و سیستم و گاه بین بین دو فرد هستند و برای اینکه درک بهتری از این بخش صورت بگیرد نیاز است که تحلیل درستی از رابط‌ها فراهم شود. البته که رابط‌ها می‌توانند سیستم گذاری‌های قابل قبولی داشته باشند. تحلیل کسب و کار BABOK و تحلیل رابط می‌تواند دو بخش مهم محسوب شود.

نقشه‌ریزی‌های فکری: برای اینکه ایده‌های متعددی تولید شود نیاز است که سازماندهی و اولویت‌بندی ایده‌ها به شکل دقیقی صورت بگیرد مشخص است که ایده‌های متعدد در این زمینه بسیار قابل قبول هستند و به صورت دلخواه نقشه ریزی می‌شوند و در پروژه استفاده می‌شود. در تحلیل کسب و کار BABOK نیاز است نقشه‌ریزی فکری توسط فرد متخصص صورت بگیرد.

مصاحبه: باید نیازها مشخص شود و مشکلات نیز به شکل حرفه‌ای بررسی شود. مشخص است که کشف فرصت‌ها در این زمینه اهمیت زیادی دارد البته که پرسش‌هایی در این زمینه دیده می‌شود که ساختار قابل قبولی دارد.

انواع ذینفعان در تحلیل کسب و کار BABOK

در مقالاتی که مربوط به تحلیل کسب و کار BABOK است بارها در مورد ذینفعان صحبت شده است وقتش رسیده کمی‌ بیشتر در مورد انواع ذینفعان کسب و کار BABOK صحبت کنیم . اطلاعات دقیق‌تری در این زمینه ارائه دهیم.

ذینفعان به دسته بندی‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. مثلاً اولین و شناخته شده‌ترین ذینفع در یک سازمان مشتریان هستند. مشتریان اطلاعات ارزشمندی جهت تحلیل کسب و کار ارائه می‌دهند که قابلیت اجرایی خاصی دارد به هر صورت مشتریان می‌توانند سهم کسب و کار خوبی را ایفا نمایند.

متخصصان از دیگر جنبه‌هایی هستند که موقعیت تخصص را روشن می‌سازند و همینطور اطلاعات لازم و دقیقی ارائه می‌دهند که بسیار حائز اهمیت است. تحلیلگر کسب و کار به فردی گفته می‌شود که به خوبی می‌تواند منابع مناسب را شناسایی کند و در نهایت تنظیم تحقیق و آزمایشات را مدنظر قرار دهد. مشخص است که این بخش می‌تواند به استخراج بهتر نیازمندی‌ها کمک کند. تحلیل کسب و کار BABOK می‌تواند جنبه‌های تخصصی را دنبال کند.

ذینفع دیگر کاربر نهایی است، به طوری که یک سری راه‌حل‌های موجود و آتی را مدنظر قرار می‌دهد که می‌بایست در استخراج نیازمندی‌ها شرکت داشته باشد و البته که سهم کاربری خوبی را ایفا می‌کند.

ذینفع دیگری وجود دارد که متخصص موضوع اجرا است. او می‌تواند یک راه‌حل را طراحی کند و طبق اصول آن را اجرا نماید و در نهایت تخصص مورد نظر را ارائه دهد. پرسش‌های روشن کننده‌ای در این زمینه دیده می‌شود که می‌تواند در استخراج نیز مشارکت خوبی داشته باشد.

ذینفعان دیگری با عنوان حامی‌ نیز وجود دارند که وظیفه بازبینی موقعیت ذینفعان را دارد و باید مطمئن شود که ذینفعان لازم برای مشارکت در استخراج حضور دارند یا خیر، و نقش نظارتی را بر عهده دارد.

یک سری ذینفعان دیگر نیز وجود دارند که دانش یا تجربه مرتبط را در رسیدن به فعالیت‌های استخراجی ارائه می‌دهد به طوری که اطلاعات ثبت شده در نهایت به فعالیت استخراج مرتبط باشد.

انتقال اطلاعات تحلیل کسب و کار در BABOK

از موضوعات مهمی‌ که برای تحلیل کسب و کار BABOK دیده می‌شود انتقال اطلاعات است. انتقال اطلاعات تحلیل کسب و کار بخش مهمی‌ از شرایط را مدنظر قرار می‌دهد. اولین بخش مربوط به هدف است، هدف اصلی در انتقال اطلاعات تحلیل کسب و کار این است که ذینفعان درک مشترکی از اطلاعات تحلیل کسب و کار داشته باشند.

تحلیلگران کسب و کار می‌بایست اطلاعات مناسب در زمان درست منتقل نمایند و این انتقال به ذینفعان صورت می‌گیرد به طوریکه نیازهای مشخصی برآورده شود. البته که ابزار اطلاعات به زبان و لحن و سبک مشخصی جلب می‌شود و در نهایت باید برای مخاطب مناسب به نظر برسد. موضوع دیگر انتقال اطلاعات کسب و کار دو طرفه و تکراری است که البته باید ساختار تکرار برای آن بررسی شود. در این راستا نیاز است که محتوا و هدف و بستر و همینطور نتایج مورد انتظار ارزیابی شود. مشارکت ذینفعان سبب می‌شود که انتقال به صورت دقیق ارزیابی شود. پیغام‌های پیش بینی شده می‌بایست برنامه‌ریزی شود. انتقال اطلاعات در کسب و کار BABOK باید واقعی و دقیق باشد.

ورودی‌ها در تحلیل کسب و کار BABOK

اطلاعات تحلیل کسب و کار یکی از موضوعات BABOK محسوب می‌شود. در این روش هر سطحی از جزئیات به عنوان ورودی یا خروجی محسوب می‌شود. تحلیل کسب و کار به کار رفته در این زمینه به انتقال اطلاعات ذینفعان بررسی می‌شود. اطلاعات تحلیل کسب و کار به ورودی برای این کار بررسی می‌شود.

رویکرد مشارکت ذینفع به واسطه گروه‌ها، نقش‌ها و نیازهای کلی ذینفعان بررسی می‌شود و در ارتباط با انتقال اطلاعات تحلیل کسب و کار است. در انتقال اطلاعات نیاز است که اصول به شکل حرفه‌ای رعایت شود. تعیین اهداف و شکل انتقال بسته‌های اطلاعاتی موضوع بسیار مهمی‌ است و می‌بایست به چندین علت بررسی شود. اول از هر چیز نیاز است که نیازمندی‌ها و طرح‌ها به ذینفعان ارائه شود. می‌بایست برآورد درستی از جایگزین‌های احتمالی صورت بگیرد، نیاز است که بازبینی‌ها به شکل ایده آل صورت بگیرد و تاییدهای رسمی‌ نیز مشخص شود. البته که انطباق مقررات قراردادی و تنظیمی‌ بسیار موضوع مهمی‌ است. از سوی دیگر نیاز است که نگهداری به منظور استفاده مجدد موضوع جدید ساختار انتقال اطلاعات باشد.

جمع‌بندی

هر تحلیلگر کسب و کار برای پیشرفت در این حوزه باید علاوه بر تسلط به حوزه‌های دانشی، تکنیک‌ها و مهارت‌های تحلیل کسب و کار ، بتواند ذینفعان را به خوبی بشناسد و نیازهای آنها را به درستی استخراج کند.در این مقاله سعی کردیم به طور خلاصه به مهمترین اطلاعاتی که تحلیلگر کسب و کار باید در مورد این موارد داشته باشد بپردازیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوره جامع و بلندمدت «متخصص حرفه‌ای هوش تجاری» با رویکرد کاربردی و اجراییاطلاعات بیشتر و ثبت‌نام
بستن