تحلیل کسب و کار

تجزیه و تحلیل CATWOE چیست؟

مانع اصلی در حل مسائل با به کارگیری اصول سیستمی، تعریف مسئله است. در سیستم‌های واقعی، ذینفعان مختلف بر اساس دیدگاه خود یک موضوع یا فرآیند مشابه را مورد بررسی قرار می‌دهند.

به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار فرآیند سازمانی را که مواد خام را به یک محصول تجاری تبدیل می‌کند، به عنوان وسیله‌ای برای کسب سود می بیند. کارآفرین به این فرآیند به عنوان یک فرصت کسب و کار نگاه می‌کند و جامعه محلی نیز همین فرآیند را به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد شغل می‌بیند.

اگر همان فرآیند تولید با ضرر مواجه شود، سرمایه‌گذار ممکن است به دنبال فروش سرمایه‌گذاری باشد، کارآفرین ممکن است تعادل نیرو را برای ایجاد کارایی فرآیند توصیه کند، کارکنان ممکن است افزایش قیمت فروش را توصیه نمایند، و جامعه محلی ممکن است استخدام مدیران بازاریابی بیشتری را پیشنهاد دهد. تداوم چنین تفاوت‌های مبتنی بر ادراک، مشکلاتی را در تصمیم‌گیری و حل مسئله ایجاد می‌کند.

متدولوژی سیستم‌های نرم (Soft systems Methodology یا SSM) از حل چنین مسائلی با توسعه تعریف ریشه‌ای یا مدل‌های مفهومی برای هر موضوع حمایت می‌کند. تعریف ریشه‌ای سیستم‌ها یا فرآیندها را به روشی ساختاریافته نامگذاری نموده و مشخص می‌کند چه کسی چه وظیفه‌ای را برای چه هدفی انجام می‌دهد.

هر یک از ذینفعان یک تعریف ریشه‌ای را بر اساس ادراک خود تهیه می‌کنند و گفتگو بین ذینفعان و تسهیل‌کننده‌های مختلف، اصلاح مدل‌های تعریف ریشه‌ای برای ادغام دیدگاه‌های مختلف یا انتخاب یک مدل به جای مدل‌های دیگر را امکان‌پذیر می‌سازد. سپس این مدل اتخاذ شده مبنایی را برای ایجاد تغییرات تشکیل می‌دهد.

تجزیه و تحلیل CATWOE یک ابزار تفکر سیستمی SSM برای تهیه مدل‌های تعریف ریشه‌ای جامع است.

تجزیه و تحلیل CATWOE چیست؟

به گفته پیتر چکلند، CATWOE یک چک لیست ساده است که می‌تواند برای تحریک تفکر در مورد مشکلات و راه حل‌ها استفاده شود.

CATWOE مخفف Clients، Actors، Transformation، Weltanschauung، Owners و Environment می‌باشد که در ادامه به تفصیل به هریک خواهیم پرداخت. استفاده از ابزارهای تفکر سیستم‌های CATWOE بر روی سیستم یا فرآیندهای موجود در یک سازمان، آن‌ها را متمرکز می‌کند و مستلزم مطالعه نحوه تعامل خارجی و درونی ویژگی‌های عناصر درون سیستم یا فرآیند است.

مشتریان (Clients): مشتریان، ذینفعانی هستند که سیستم برای آن‌ها وجود دارد، یا افرادی هستند که هر کاری را که سیستم انجام می‌دهد، دریافت می‌کنند و با تغییر سیستم یا فرآیند، سود می‌برند یا متضرر می‌شوند. اولین گام در تجزیه و تحلیل CATWOE شناسایی این مشتریان و درک چگونگی تأثیر فرآیند یا سیستم بر آن‌ها است.

بازیگران (Actors): تجزیه و تحلیل CATWOE مستلزم فهرست کردن ذینفعانی است که مسئول اجرای تغییرات هستند، این معمولاً عبارت است از کارمندان.

دگرگونی (Transformation): دگرگونی تغییری است که سیستم یا فرآیند ایجاد می‌کند. تحلیل CATWOE مستلزم فهرست کردن ورودی‌ها و ماهیت تغییراتی است که این ورودی‌ها برای تبدیل شدن به خروجی متحمل می‌شوند.

Weltanschauung: این مورد که با عنوان «جهان‌بینی» نیز شناخته می‌شود، توجیهی برای دگرگونی سیستم یا فرآیند است. این مرحله مستلزم قرار دادن فرآیند یا سیستم تحت تجزیه و تحلیل در زمینه گسترده‌تر آن است تا پیامدها یا ارتباط چنین فرآیندی با سیستم کلی را برجسته کند. از آنجایی که ذینفعان مختلف توجیهات متفاوتی دارند، این مرحله مهم‌ترین مرحله در تحلیل CATWOE می‌باشد. تفاوت اصلی در تجزیه و تحلیل CATWOE تهیه شده توسط هر ذینفع مربوط به Weltanschauung بوده و هدف از تجزیه و تحلیل CATWOE این است که چنین جهان‌بینی‌های متفاوتی را آشکار سازد.

مالک (Owners): تجزیه و تحلیل CATWOE مستلزم شناسایی مالک است، این معمولاً شامل کارآفرین یا سرمایه گذار می‌باشد که صلاحیت ایجاد تغییرات، توقف پروژه یا تصمیم‌گیری در مورد ادامه تغییر را دارد.

کاربردهای تجزیه و تحلیل CATWOE

تجزیه و تحلیل CATWOE برای حل اکثر مشکلات کسب و کار که توسط منافع چندگانه و اغلب متضاد چندین ذینفع ایجاد شده‌اند، استفاده می‌شود. با در نظر گرفتن تمام این جهان‌بینی‌ها، چارچوبی اخلاقی برای تعریف ریشه‌ای و رویکرد حل مسئله فراهم می‌کند.

یکی از نکات مهمی که باید در نظر گرفت این است که تجزیه و تحلیل CATWOE تنها ابزاری را برای حل مسئله ادراکات مختلف فراهم می‌کند. تفکیک واقعی ادراک از طریق روش گسترده‌تر سیستم نرم (SSM) صورت می‌گیرد.


مجموعه

تحلیل کسب و کار

این پست بخشی از مجموعه تحلیل کسب و کار در کار و کسب است. ترتیب زیر را در این حوزه پیشنهاد می‌کنیم.

 1. چرا تحلیل‌گران کسب و کار به مهارت تفکر نقادانه نیاز دارند؟
 2. مقدمه‌ای بر فرآیندکاوی و مدل‌سازی برای تحلیل‌گران کسب و کار
 3. BA به چه معناست و تحلیل‌گر کسب و کار به چه کسی می‌گویند؟ (مقدمه‌ای بر BABOK)
 4. تعریف تحلیل کسب و کار براساس BABOK چیست؟
 5. دانلود کتاب | تحلیل کسب و کار BABOK
 6. چگونه مدرک CCBA یا CBAP در تحلیل کسب و کار بگیریم؟
 7. استراتژی‌های قبولی و اخذ مدرک CBAP
 8. مهم‌ترین نکات در اخذ مدرک CCBA و CBAP در تحلیل کسب و کار
 9. تحلیل کسب و کار چقدر اهمیت دارد؟
 10. مدل مفاهیم کلیدی تحلیل کسب و کار (BACCM) چیست؟
 11. چگونه تحلیل‌گران کسب وکار می‌توانند به فروش بیشتر کمک کنند؟
 12. یک روز از زندگی یک تحلیلگر کسب و کار
 13. به این ۷ دلیل شما باید یک تحلیلگر کسب و کار شوید
 14. چگونه به یک تحلیلگر کسب‌وکار تبدیل شویم؟ (راهنمای کامل)
 15. پرونده تجاری (Business Case) چیست و چگونه نوشته می‌شود؟
 16. مهارت‌های زنجیره تامین که هر تحلیلگر کسب و کار باید بداند
 17. تحلیلگر کسب و کار به عنوان یک فروشنده
 18. مسیر تحلیلگر کسب و کار از سطح عملیاتی تا سطح استراتژیک
 19. دفاع از نیازهای ذی نفعان به عنوان رسالت تحلیلگر کسب و کار
 20. ۲۰ درس کلیدی از تحلیل کسب و کار
 21. تحلیلگر کسب و کار در محیط چابک (Agile)
 22. تحلیلگر کسب و کار در مقابل مدیر پروژه
 23. ماتریس ردیابی نیازمندی‌ها (RTM) چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟
 24. تکنیک طوفان فکری در تحلیل کسب و کار
 25. راهنمای برگزاری طوفان فکری به صورت آنلاین
 26. گروه تمرکز چیست و چگونه اجرا می‌شود؟
 27. تحلیل کسب و کار و مدیریت تغییر
 28. ارزیابی تحلیل کسب و کار با شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI)
 29. تحلیل کسب و کار با تکنیک «۵ چرا؟» | Five Whys
 30. چرا تحلیلگران کسب و کار باید از BPMN استفاده کنند؟
 31. سوالات مهم در مصاحبه استخدامی شغل تحلیل کسب و کار
 32. ساخت نیازمندی‌ها براساس سفر مشتری
 33. ۸ نکته از تحلیل کسب و کار و استخراج نیازمندی‌ها (Requirements Elicitation)
 34. داستان کاربر (User Story) چیست و چگونه استفاده می‌شود؟
 35. ارتباط تحلیل کسب و کار با داستان کاربر (User Story)
 36. ۹ نوع مستندات برای نیازمندی‌های تحلیل کسب و کار و کاربرد آن‌ها
 37. راهنمای کامل مدل کانو
 38. اولویت‌بندی نیازمندی‌ها در تحلیل کسب و کار
 39. تحلیل کسب و کار و میزان تسلط لازم بر حوزه تخصصی سازمان
 40. استفاده مجدد از نیازمندی‌ها (Requirements Reuse)
 41. ۳ روش در مشاوره تحلیل کسب و کار
 42. روش‌های تحلیل ذی‌نفعان
 43. ۵ ترند مهم در تحلیل کسب و کار
 44. ۱۰ نکته برای نقشه برداری فرایندهای کسب و کار 
 45. مدیریت نیازها هنری است که توسط یک تحلیلگر کسب و کار به دست می‌آید
 46. تحلیل و اولویت‌بندی مسکو (MOSCOW) چیست و چه کاربردی دارد؟
 47. ضرورت تعریف کردن نیازهای کسب و کار
 48. معرفی برترین نرم‌افزارهای مدیریت نیازمندی‌ها برای تحلیل کسب و کار
 49. معرفی تکنیک‌های مهم در تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK
 50. ویدیو: تحلیل کسب‌وکار چیست؟ (دکتر بابک هزاوه)
 51. چرا مشکلات و فرصت‌ها برای پروژه‌ها یکسان نیستند؟
 52. ۱۰ تکنیک‌ مهم در تحلیل کسب و کار
 53. نیازمندی‌های غیر کارکردی در تحلیل کسب و کار
 54. تجزیه و تحلیل SWOT چیست؟
 55. تجزیه و تحلیل بر اساس مدل PESTLE چیست و چه کاربردی دارد؟
 56. آموزش و راهنمای کامل دیاگرام جریان داده (Data Flow Diagram)
 57. تحلیل استراتژیک سازمانی
 58. مزایای تفکر استراتژیک و چگونگی توسعه آن
 59. دانلود گزارش سال ۲۰۲۰ موسسه جهانی تحلیل کسب و کار
 60. انتخاب و تطبیق رویکردها و تکنیک‌های تحلیل کسب و کار
 61. تجزیه و تحلیل CATWOE چیست؟
 62. نمودار استخوان ماهی (Fishbone Diagram) چیست و چگونه ترسیم می‌شود؟
 63. مفاهیم علم داده که هر تحلیل‌گر باید بداند
 64. تفکر سیستمی چیست؟
 65. اهمیت گوش دادن عمیق در تحلیل کسب و کار
 66. دانلود کتاب راهنمای آزمون تحلیل کسب و کار | CBAP / CCBA Certified Business Analysis Study Guide
 67. دانلود کتاب ضمیمه چابک راهنمای پیکره دانش تحلیل کسب و کار | Agile Extension to the BABOK
 68. ویدیوی وبینار آموزشی «نقشه‌راه تحلیل کسب‌وکار براساس BABOK»

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوره جامع و بلندمدت «متخصص حرفه‌ای هوش تجاری» با رویکرد کاربردی و اجراییاطلاعات بیشتر و ثبت‌نام
بستن