تحلیل کسب و کار

مروری بر تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK

استانداردهای کسب و کار BABOK بر اساس ساختار مختلفی ارزیابی شده‌اند و مشخص است که سطح استاندارد برای هر ساختار اهمیت زیادی دارد. مشخص است که شناسایی مشکل، شناسایی راه‌حل‌ها و همینطور بررسی تکنیک‌های روز دنیا می‌تواند هدف از استانداردهای کسب و کار BABOK را مشخص سازد و بهتر است که وضعیت سازمان برای همه گروه‌ها بررسی شود.

استانداردهای تحلیل مجموعه کسب و کار بر اساس چارچوب جهانی بررسی می‌شود و البته که بخشی از تکامل را شامل می‌شود. مهارت‌ها و دانش‌هایی که در این راستا دیده می‌شود وابسته به تحلیلگران خواهد بود.

دلیل استفاده از استانداردهای کسب و کار BABOK

اولین سوال مطرح شده این است که چرا می‌بایست از استاندارد برای مدیران و تحلیلگران با تجربه استفاده شود؟ پاسخ واضح است. یک سری حسن‌ها و نقص‌ها وجود دارد که بخشی از کسب و کار را شامل می‌شود. آگاهی از استانداردهای لازم برای تحلیل کسب و کار بخش مهمی‌ محسوب می‌شود و تکنیک‌های تحلیل کسب و کار قابل قبول را در بر می‌گیرد. ارتباطی که بین گروه‌های مختلف وجود دارد با هدف ایجاد ساختار‌ها بررسی می‌شود. سیاست‌ها و فعالیت‌های سازمانی و راه حل‌هایی که در این زمینه دیده می‌شود می‌تواند به عنوان مبنایی دیده شود. تضمین سرمایه‌گذاری صورت گرفته می‌تواند نیاز یک کسب و کار را بررسی کند و مشخص است که درک مشترکی از فعالیت‌های سازمان را شامل می‌شود. فلسفه وجودی در این زمینه بسیار مهم است و اهداف و چگونگی آن نیز اهمیت زیادی دارد. مشخص است که برخی از فعالیت‌ها وابسته به تحلیلات روز بررسی می‌شود.

تعریف استاندارد تحلیل کسب و کار BABOK برای تحلیلگر سازمان

یکی از تعاریف مهمی ‌که از سوی استانداردهای کسب و کار BABOK دیده می‌شود این است که تحلیلگر کسب و کار مسئولیت تجزیه و تحلیل و همینطور کنار هم گذاشتن اطلاعات تولید شده است. مشخص است که کسب و کار مربوطه در این راستا تعامل خوبی دارد. مشتریان و کارکنان و همینطور مدیران اجرایی در این زمینه می‌توانند نیازهای واقعی گروه‌های ذینفع را مدنظر قرار دهند. تحلیلگر یک کسب و کار اغلب مسئول استخراج و شناسایی نیازهای واقعی گروه‌های ذینفع است. فعالیت‌های یک تحلیلگر در این راستا می‌تواند بخش مهمی‌از تسهیل روابط بین واحدهای سازمانی باشد. مشخص است که نقش تحلیلگر سازمان بر اساس تعیین نیازهای واحدهای سازمانی بررسی می‌شود و قابلیت‌های آی تی و همینطور سایر بخش‌های مترجم در این گروه نقش محوری ایجاد می‌کند.

چارچوب استانداردهای کسب و کار BABOK نیز موضوع مهمی‌است. به طوری که تحلیل گر سازمان می‌تواند بر این اساس هر عنوان و نقش سازمانی را برای خود در نظر بگیرد. متخصصان تحلیل کسب و کار افراد شامل افرادی هستند که می‌توانند عنوان سازمان را نیز تحلیل نمایند. و همینطور می‌توانند با سایز مجموعه‌های دیگر سازمان که شامل مهندسان، مدیران تولید، مشاوران سازمان و مدیران کنترل پروژه است هم مسیر باشند. وظیفه این افراد در محدوده ارائه راه حل خلاصه می‌شود و البته که بخشی از تحلیل کسب و کار نیز نشان داده خواهد شد.

استاندارد تحلیل کسب و کار BABOK مربوط به مهارت‌های اساسی

مهارت‌های اساسی از بخش‌های مهم استانداردهای کسب و کار BABOK محسوب می‌شوند و بر اساس خصوصیات و مشخصه‌های فردی ارزیابی می‌شود. از سوی دیگر تحلیل کسب و کار در این راستا به وظایف و شگرد‌ها بررسی شود. مهارت‌های اساسی بر اساس اهداف و معیارهای اثربخشی دنبال می‌شود.

هدف بخش مهمی‌ از مهارت‌های اساسی استانداردهای کسب و کار BABOK است. بحث اصلی در هدف این است که سودمندی مهارت‌های اساسی برای تحلیلگر کسب و کار مشخص شود و البته که نوع سودمندی و میزان آن نیز بسیار مهم است.

بخش دیگری با عنوان تعریف از مهارت‌ها و تخصص آن دیده می‌شود که می‌تواند ساختار صلاحیتی را مدنظر قرار دهد. تعریفی که در این راستا دیده می‌شود می‌بایست قابل قبول باشد و سهم گسترده‌ای را شامل شود. معیارهای اثر بخشی نیز در مورد چگونگی تعیین مساله بررسی می‌شود و شخص مهارت‌های تعیین شده در صلاحتی‌های اساسی را از خود نشان می‌دهد.

چه کسانی از استاندارد تحلیل کسب و کار BABOK استفاده می‌کنند؟

تحلیل کسب و کار یکی از عناصر اصلی استانداردهای کسب و کار BABOK محسوب می‌شود. علم تشریح فرآیندها و جریان‌های اطلاعاتی و همینطور اهداف و استراتژی‌ها را در دنیا در نظر می‌گیرد. راه حل‌های مکانیزه یا غیر مکانیزه نیز وجود دارد که می‌تواند بخشی از نیازمندی‌ها را بر اثر انجام فرآیندهای کسب و کار در نظر بگیرد. تحلیل کسب و کار در برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و شناخت ریسک‌ها اهمیت زیادی دارد و سبب بیان روش‌ها و راهکارهای نوین می‌شود و مشخص است است که بازی‌های استاندارد در این زمینه بسیار مهم هستند.

به طور کلی ابزارهای مفیدی که برای مدیران سازمان‌ها در نظر گرفته می‌شود بر اساس تجزیه و تحلیلگران بررسی می‌شود. تحلیلگران سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی ابزارهای دقیق‌تری هستند که سهمی‌ از کسب و کار BABOK را مشخص می‌سازند.

تحلیلگر کسب و کار بر اساس مسئولیت‌های مختلفی بررسی می‌شود. مشخص است که سطح مستندسازی می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد.

در سازمان‌ها تحلیلگران، سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی، توسعه دهندگان سیستم‌های اطلاعاتی و … هر یک دارای نقش‌ها و اطلاعات مورد نیازی هستند و براساس استفاده از تجزیه و تحلیل یک سری روش‌های استاندارد را شامل می‌شوند. نقش‌هایی که در این زمینه دیده می‌شود مربوط به کسب و کار و مبتنی بر تجربه کاربری است. از سوی دیگر استانداردهای کسب و کار BABOK برای مهندسان، تحلیلگران داده و تحلیلگران سیستم کسب و کار موارد پر اهمیتی هستند. نقش‌هایی که در این حوزه دیده می‌شود وابسته شده است. دانش تحلیلگران کسب و کار در همه پروژه‌هایی که به شناخت و ارزیابی می‌رسد تاثیرگذار خواهد بود.

قابلیت انعطاف از نیازمندی‌ها بخش مهمی‌ از استانداردهای کسب و کار BABOK است به طوریکه عملکرد آن به شکل قابل قبولی ارزیابی و بهبود داشته است. مطالعه و شرایطی که در این زمینه دیده می‌شود بر اساس جمع آوری و تست و اطمینان بررسی می‌شود. نیازمندی‌ها بخش مهمی ‌از این بخش هستند.

وظیفه تحلیلگران در استاندارد تحلیل کسب و کار BABOK

وظیفه تحلیلگران در کسب و کار بسیار مهم است. در واقع آنها می‌بایست شکاف‌های بین فناوری اطلاعات و کسب و کار را پر کنند و نیاز است که استفاده از تحلیل داده‌ها به شکل قابل قبولی دنبال شود. ارزیابی فرآیندها و تعیین نیازمندی‌ها و ارائه توصیه‌ها می‌تواند سهم ارزشمندی از استانداردهای کسب و کار BABOK باشد.

از نظر استانداردهای کسب و کار BABOK ، تحلیلگری کسب و کار یک روش برای معرفی و مدیریت تغییرات در سازمان است، حال می‌تواند در کسب و کارهای سودآور باشد و یا سازمان‌های دولتی و غیر سودآور.

تحلیل کسب و کار نیز بخش دیگری از مهارت‌های سخت افزاری را شامل می‌شود. یک تحلیلگر کسب و کار می‌بایست بداند که چطور روند تحلیل داده‌ها را تجزیه و تحلیل کند و گزارش‌های لازم را در این زمینه بررسی نماید. اشتراک گذاری اطلاعات بخش مهمی‌ محسوب می‌شود و سیاست‌های کلان را مدنظر قرار خواهد داد.

مسئولیت‌های اصلی برای یک تحلیلگر کسب و کار بسیار مهم است. در واقع تحلیلگر کسب و کار می‌بایست با رهبران و کاربران کسب و کار ارتباط برقرار نماید و بررسی شود که چطور تغییرات مبتنی بر داده‌ها در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر محصولات و خدمات بر اساس نرم افزار و سخت افزار ارزیابی می‌شود. وضعیت کارایی یک کسب و کار نیز بالاتر می‌رود و سبب افزایش ارزش افزوده می‌شود. ایده‌ها می‌بایست بیان دقیقتری داشته باشند و تکنولوژی به کار رفته نیز قابل قبول است. از نظر مالی و عملکردی نیز می‌بایست بین این مورد تعادل برقرار شود.

 

مهارت‌های لازم برای تحلیلگر استاندارد تحلیل کسب و کار BABOK

فردی که می‌بایست به عنوان تحلیل در راستای ارائه استانداردهای کسب و کار BABOK مشغول به کار باشد یک سری مهارت‌ها نیاز دارد. که شامل موارد زیر است:

۱-      مهارت‌های ارتباطی شفاهی و کتبی به طوری که بتواند با سازمان و سایر مشتریان ارتباط درستی برقرار نماید.

۲-      مهارت‌های بین فردی و مشاوره‌ای که اطلاعات مربوط به هر شخص را ارزیابی کند و از صحت آن اطمینان داشته باشد.

۳-      مهارت‌های تسهیل در راستای استانداردهای کسب و کار BABOK بسیار مهم است و سهم قابل قبولی را در نظر می‌گیرد.

۴-      تفکر تحلیل و حل مساله از دیگر بخش‌های مهم استانداردهای کسب و کار BABOK محسوب می‌شود و نقشی از تحلیلگر را شامل می‌شود.

۵-      توانای تکمیل جزئیات و سطح بالای دقت می‌تواند ساختار قابل قبولی از استانداردهای کسب و کار BABOK را در نظر بگیرد.

۶-      هر یک از مهارت‌ها سازمانی در این زمینه می‌تواند قابل قبول به نظر برسد. به هر صورت آگاهی از ساختار کسب و کار می‌تواند یک رویکرد خوب از تحلیل گیری‌های تجاری باشد.

۷-      مهندسی مورد نیاز در این زمینه اهمیت زیادی دارد و تجزیه و تحلیل هزینه‌ها نیز بررسی می‌شود. مدل‌سازی فرآیندها از دیگر وظایف تحلیلگران محسوب می‌شود.

۸-      درک شبکه‌ها و پایگاه‌های داده نیز بخشی از مسئولیت تحلیلگران محسوب می‌شود و وابسته به سایر تکنولوژی‌ها است.

حوزه‌های دانش استاندارد تحلیل کسب و کار BABOK

یکی از مهمترین حوزه‌های مربوط به استانداردهای کسب و کار BABOK مربوط به برنامه‌ریزی و پایش تحلیل کسب و کار است. این حوزه دانشی از دو بخش مهم تشکیل می‌شود که شرایط مکمل را ایفا می‌کند و بر اساس برنامه‌ریزی و پایش بررسی می‌شود. به طور کلی بستر مناسب برای تعریف و برنامه‌ریزی مشخص می‌شود. آماده‌سازی برای اجرای موثر مربوط به پروژه‌های تحلیل کسب و کار بخش مهمی ‌محسوب می‌شود. در این حوزه نیاز است که یک درک عمیق و مناسب از ماهیت‌های پروژه و نیازمندی‌های کسب و کار و اهداف صورت گیرد. رویکرد مناسب در مسیر درست و توسعه یک راه‌حل نیاز است که نیازهای شناسایی شده فراهم شود. این بعد می‌تواند وابسته به نقش‌ها و مسئولیت‌ها بررس ‌شود. البته که سطح جزئیات مورد نیاز و ارتباطات مربوطه به کسب اطلاعات نیز بررسی می‌شود.

بخش پایش نیز وجود دارد که برای اجرای فعالیت مطابق با برنامه‌های توافق شده بررسی می‌شود. برخی از وظایف وجود دارد که در خلال پیشرفت پروژه در نظر گرفت می‌شود و دستخوش تغییر است. مشخص است که فعالیت‌های پیش از آغاز پروژه می‌تواند ساختار تحلیلی مخصوصی را در بر می‌گیرد.

استخراج نیازمندی‌ها و همینطور همکاری حوزه دوم از استانداردهای کسب و کار BABOK محسوب می‌شود. مشخص است که این بخش مربوط به فعالیت‌های کلیدی کسب و کار است و قرار است که بررسی نماید ذینفعان چه نیازی دارند و یا انتظاراتی که دارند بر اساس راه‌حل جدید هدایت شود. این حوزه دانشی است که به تکنیک‌های مشخص بررسی می‌شود. چرخه عمر پروژه نیز بخش مهمی‌ را شامل می‌شود. منابع درستی از اطلاعات نیز بررسی می‌شود.

در بین چرخه حیات نیازمندی‌ها مشخص است که استانداردهای کسب و کار BABOK را شامل می‌شود. بسته بندی نیازمندی‌ها به صورت منطقی و مناسب است و نگهداری از آنها نیز می‌تواند ساختار مشخصی داشته باشد. نیازمندی‌های صورت گرفته می‌تواند بر اساس برداشت مشترک بررسی می‌شود. چرخه حیات در این زمینه وابسته به کسب و کار دنبال می‌شود و مخاطبان این بخش بسیار قابل ارزیابی هستند.

برای تحلیل استراتژی نیاز است که استانداردهای کسب و کار BABOK به صورت جدی بررسی شود و اهداف و مقاصد به شکل واقعی مورد بررسی قرار بگیرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوره جامع و بلندمدت «متخصص حرفه‌ای هوش تجاری» با رویکرد کاربردی و اجراییاطلاعات بیشتر و ثبت‌نام
بستن